กฎระเบียบ และ ข้อบังคับในการใช้งาน

 

   ห้ามผู้เช่ารถขับรถออกนอกพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

   รบกวนลูกค้าศึกษารายละเอียดก่อนเช่าทุกข้อก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ร้าน V-Chic Chiangmai Carrent

   ไม่เข้าใจข้อไหน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ

 

   ทางร้านขอความกรุณาจากลูกค้าที่ทำการเช่ารถหรือจองรถกับที่ร้าน หากท่านใช้เกียร์ออโต้ไม่เป็นกรุณาสอบถามการใช้งานเกียร์
  ในวันรับรถหรือระหว่างที่ลูกค้าใช้รถสามารถโทรติดต่อสอบถามการใช้งานเกียร์รถได้ตลอดเวลาที่เช่ารถจากร้านวีชิค

 

   การนับเวลาเช่ารถของทางร้านก่อนเช่าลูกค้าต้องทำความเข้าใจการนับเวลาการเช่ารถก่อน ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ทางร้านนับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน
   เริ่มนับเวลาตั้งแต่ลูกค้ารับรถจากทางร้านไป เมื่อครบกำหนด24ชั่วโมง ทางร้านฟรีให้ 2 ชั่วโมง หลังจากฟรี 2 ชั่วโมง
  ทางร้านจะคิดเป็นชั่วโมงละ 100 บาท ได้ 5 ชั่วโมง หลังจากเกิน 5 ชั่วโมงทางร้านคิดเป็น 1 วันเต็ม

   ( ลูกค้าทุกท่านต้องทำความเข้าใจการนับเวลาด้วยหากสงสัยสอบถามเพื่อรับคำชี้แจ้งด้วย)

 

 

   รถยนต์ของที่ร้านทุกคันสามารถวิ่งได้ในโซนภาคเหนือตอนบนเท่านั้น ห้ามออกนอกพื้นที่เด็ดขาดสัญญาทางร้านระบุชัดเจน

  ถ้าลูกค้าคอนเฟิร์มเพื่อให้ทางร้านล็อครถไว้
  - โอนจอง 1000
  - แจ้ง วัน-เวลา ไป-กลับ และไฟท์บิน สถานที่รับรถ แจ้งชื่อกับเบอร์โทรให้ทางร้านด้ว

 

   การจองรถของร้าน V-Chic ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน เมษายน
   
ทางร้านจะรบกวนลูกค้าถามวันต่อวันหากลูกค้าไม่มีการโอนจอง 1000 บาท
  
ภายในวันที่ลูกค้าสอบกับทางร้านจะถือว่าลูกค้าไม่ได้ทำการจองกับทางร้านไว้
  ลูกค้าจะต้องเช็คคิวรถอีกครั้งในวันที่ลูกค้าจะทำการจองครั้งถัดไปกับทางร้าน